hlava
Sídlo firmy:
Pavel Janata
Libštát 242
512 03 Libštát
Ateliér:
Libštát 31
512 03 Libštát
+420 608 204 486
info@janatastavby.cz
janatastavby
 
Administrace

Nabízené služby

projektová činnost

záměry investora · studie · dokumentace přikládaná k žádosti o vydání územního souhlasu · dokumentace přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí · dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení · realizační projekty · koordinace souvisejících projekčních činností a prací, přípojky inženýrských sítí, likvidace odpadních vod, radonový průzkum, inženýrsko geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, položkový rozpočet, průkaz energetické náročnosti budov, požární zpráva atd.

 

inženýrská činnost

zajištění územního souhlasu, územního a stavebního povolení včetně obstarání dokladů ·  jednání s úřady státní a veřejné správy, jednání s dotčenými orgány, se správci inženýrských sítí · vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele · spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli · autorský dozor projektanta · technický dozor investora při provádění stavby · spolupráce při dokončení stavby · poradenská a konzultační činnost

 

provádění staveb

zajišťování provádění staveb a jejich změn · zajišťování udržovacích prací ·  provádění demoličních prací

Pavel Janata © 2010 | CMS domino